There are no translations available.

Golf Residence Senica - technická infraštruktúra územia

Investor: Golf Residence Senica, a.s.
Objednávateľ činnosti: Golf Residence, a.s.
Druh činnosti: Komplexná inžinierska činnosť a stavebný dozor

Penati Golf Resort Senica - Golfový klub 

Investor: PGR Senica, a.s.
Objednávateľ činnosti: PGR Senica, a.s.
Druh činnosti: Komplexná inžinierska činnosť a stavebný dozor

Výrobný závod IKO na výrobu asfaltových šindľov Senica

Investor: IKO Slovakia, s.r.o.
Objednávateľ činnosti: IKO Sales International NV, Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 
Druh činnosti: Inžinierska činnosť v štádiu kolaudácií výrobnej technológie

Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Senica

P r o j e k t    j e    s p o l u f i n a n c o v a n ý     E u r ó p s k o u   ú n i o u        

Investor: Mesto Senica
Objednávateľ činnosti: Mesto Senica
Druh činnosti: Stavebný dozor a inžiniering po dokončení stavby

Dobudovanie kanalizácie v obci Kopčany

P r o j e k t    j e    s p o l u f i n a n c o v a n ý     E u r ó p s k o u   ú n i o u        

Investor: Obec Kopčany
Objednávateľ činnosti: Obec Kopčany
Druh činnosti: Stavebný dozor

Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov Nemšová

P r o j e k t    j e    s p o l u f i n a n c o v a n ý     E u r ó p s k o u   ú n i o u        

Investor: Mesto Nemšová
Objednávateľ činnosti: Mesto Nemšová
Druh činnosti: Stavebný dozor

Polyfunkčný objekt Centrum Branč Senica

Investor: Realitný fond Hniezdne, s.r.o. 
Objednávateľ činnosti: Realitný fond Hniezdne, s.r.o. 
Druh činnosti: Komplexná Inžinierska činnosť a stavebný dozor

Nákupné stredisko Family Center Senica

Investor: Považská Bystrica Investments, s.r.o. 
Objednávateľ činnosti: Atelier A Brno, s.r.o. 
Druh činnosti: Zmena stavby pred dokončením a kolaudačné konania

Bratislava Slnečnice - Južné mesto zóna C1 - primárna infraštruktúra

Investor: Cresco Popper Investment, a.s. 
Objednávateľ činnosti: Cresco Popper Investment, a.s. 
Druh činnosti: Stavebný expert