There are no translations available.

V mesiacoch marec až máj bola zrealizovaná betónová skladovacia plocha v areáli výrobného závodu IKO. Naša kancelária zabezpečovala kompletnú inžiniersku činnosť vrátane stavebno-technického dozoru investora.