There are no translations available.

V apríli 2013 bol zavŕšený proces  kolaudácie čerpacej stanice pohonných hmôt TANKER v obchodnej zóne Párovce a čerpacia stanica bola uvedená do prevádzky. Inžinierska činnosť zabezpečovaná našou kanceláriou bola ukončená.