There are no translations available.

V januári 2013 bola ukončená stavba Rozšírenie výrobného areálu ArcelorMittal Gonvarri SSC Senica a skolaudovaná výrobná hala č.3 a skladová hala B. Výkon činnosti technického dozoru investora stavebnej časti vykonávaný našou kanceláriou bol ukončený, výkon inžinierskej činnosti pokračuje na výrobnej technológií.