Golf Residence Senica - technická infraštruktúra územia

Investor: Golf Residence Senica a.s.
Objednávateľ činnosti: Golf Residence Senica a.s.
Druh činnosti: Komplexná inžinierska činnosť a stavebný dozor

Penati Golf Resort Senica - Golfový klub 

Investor: PGR Senica, a.s.                                                                                                                                                                   Objednávateľ činnosti: PGR Senica a.s.
Druh činnosti: Komplexná inžinierska činnosť a stavebný dozor

Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov Nemšová     

P r o j e k t    j e    s p o l u f i n a n c o v a n ý    E u r ó p s k o u    ú n i o u     

Investor: Mesto Nemšová
Objednávateľ činnosti: Mesto Nemšová
Druh činnosti: Stavebný dozor

Kompostáreň bioodpadov Senica     

P r o j e k t    j e    s p o l u f i n a n c o v a n ý    E u r ó p s k o u    ú n i o u     

Investor: Mesto Senica 
Objednávateľ činnosti: Mesto Senica
Druh činnosti: Stavebný dozor

Zberný dvor Tvrdošín     

P r o j e k t    j e    s p o l u f i n a n c o v a n ý    E u r ó p s k o u    ú n i o u     

Investor: Mesto Tvrdošín
Objednávateľ činnosti: Mesto Tvrdošín
Druh činnosti: Stavebný dozor

Výrobný závod ArcelorMittal Talored Blanks Senica

Investor: ArcelorMittal Tailored Blanks Senica, s.r.o. 
Objednávateľ činnosti: ArcelorMittal Talored Blanks NV 
Druh činnosti: Inžinierska činnosť pri príprave stavby